TATTO-ID

سيستم Tatto-ID براي شناسايي افراد
TATTO-ID
محققين دانشگاه يالت ميشيگان ، سيستم بهبود دهنده تصوير برداري اتوماتيك را در سيستم قضائي براي شناسايي مظنونين و مجرمين ، از طريق اثر باقيمانده از سوختگي پس از التيام و تتوهاي مختلف ( خالكوبي ها ) طراحي نموده و به اجرا رسانده اند . پروسفور « آنلين جين». مدير بخش علوم كامپيوتر ومهندسي دانشگاه ميشيگان معتقد است كه اكنون شناسايي افراد از طريق پاسپورت ، گواهي نامه يا شماره هاي شناسايي شخصي كفايت نمي كند .
لزوم شناسايي افراد از طريق مشخصات فيزيكي مانند اثر انگشت ، عنبيه چشم ، چهره و غيره از نيازهاي ضروري دنياي امروز مي باشد. شناسايي از اين طريق ، در زمره كاربردهاي شناسايي شخصي كفايت نمي كند .
همانگونه كه مي دانيد سيستم شناسايي بيومتريك بر پايه شناسايي فرد از طريق آناتومي وي يا مشخصات رفتاري او مي باشد. فراتر از شناسايي بيومتريك مي توان از ابزار شناسايي علائم سوختگي و خالكوبي كه اكنون در سيستم هاي قضائي ، دوليت و مراكز نظامي مورد استفاده قرار گرفته : بهره برد .
عنوان Tattoo-ID به خاطر استفاده سيستم قضائي از تصاوير خالكوبي هايي است كه به عنوان مدارك تاريخي جنايي از كليه مجرمين داراي خالكوبي به دست آمده بود . چنانچه افسران پليس از سيستم ، تصاوير خالكوبي وتتوي شخصي را بخواهند ؛ سيستم به طور اتوماتيك تصاوير همه خالكوبي هاي مشابه واطلاعات پايه اي خود را بهمراه مدارك و تاريخچه جنايي آن ها در اختيار كاربر قرار مي دهيد . تقريبا 20% جمعيت حداقل از يك خالكوبي روي بدن خود استفاده كرده اند . اين آمار در ميان خلافكاران بسيار بيشتر است . در واقع بسياري از گروه هاي خلافكاران بسيار بيشتر است . در واقع بسياري از گروه هاي خلافكار داراي يك علامت خالكوبي انحصاري به عنوان نشانه عضويت مي باشند . لازم به ذكر است كه با افزايش علاقه مندي به خالكوبي مي بايست اطلاعات دقيق تري جهت استفاده صحيح از آن ، در اختيار مصرف كنندگان قرار داد .
چنانچه شخصي توسط پليس دستگير شود و هيچگونه مدارك شناسايي در اختيار نداشته باشد ،ولي يك خالكوبي روي بدن وي مشاهده گردد ، سيست مذكور مي تواند از طريق بررسي همان علامت خالكوبي ، سوابق جنايي و خلاف هاي شخص را مورد ارزيابي قرار دهد . در حال حاضر تنها راه شناسايي اشخاص كه روي بدن خود علامت هاي خالكوبي شده دارند اين است كه از بانك اطلاعاتي وسيع خالكوبي مذكور استفاده نمود و تصاوير دريافتي را بر پايه برخي نشانه ها و كلمات كليدي با تصاوير موجود در بانك اطلاعات مقايسه نمود .
ممكن است علائم سوختگي يا خالكوبي به تنهايي قابليت شناسايي كامل شخص مظنون را نداشته باشند اما اين علائم مي توانند در تشخيص عضويت داشتن فرد در گروه هاي خلافكار يا گروههاي خاص راهبر باشد . هويت بسياري از قربانيان تسونامي اقيانوس هند در سال 2004 به وسيله خالكوبي هاي موجود روي بدنشان كه نشان دهنده گروه يا محلي كه در آنجا زندگي مي كردند ، بود ؛ تشخيص داده شد . در حاليكه بدن آنها در شرايط مختلف آب و هوايي به سرعت متلاشي و نابود شده به شكل عميقي در پوست قرار مي گيرند ، حتي آسيب هايي چون سوختگي هاي شديد هم اغلب نمي تواند نشانه هاي خالكوبي شده را از بين ببرد .
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: